• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Entreprenadmaskiner    |   Byggmaskiner   |    lastbilar   |     materialförädling    |   pålning- spont & smide    |   mätning  & maskinstyrning 

Pålning- Spont & smide

Engströms har en avdelning i företaget som levererar tjänster inom området grundläggningsarbeten.

Vi har en modern maskinpark för både utomhus- och inomhuspålning. Vi är den kompletta leverantören som löser både dom små som stora uppdragen. Våran utrustning har stor bredd och samma maskin kan både påla, sponta, knacka sten samt utföra schaktarbeten. För dig som kund innebär våran bredd bättre ekonomiska lösningar med mindre behov av olika etablering eftersom både maskinpark och personal har brett användningsområde och kompetens.

Vi arbetar inom områdena:

Pålningsarbete utomhus

Vi utför pålning för allt från villor till stora hyreshus och industribyggnader, med stålpålar från dimension 75 till 220 mm för laster upp till 100 ton per påle.

Pålningsarbete inomhus

Med våran inomhuspålningsmaskin utför vi pålning i extremt trånga utrymmen exempelvis i källarvåningar där maxhöjden är så låg som 2250 mm, där slår vi stålpålar i dimensionerna 75 till 115 mm för laster upp till 32 ton.

PDA-mätning

Vi utför även stötvågsmätning på stålrörspålar för att verifiera att pålen klarar föreskriven last.

 

Spontnings arbete

Spontarbeten utför vi med grävmaskinsmonterade spontvibratorer, därmed kan vi också med samma maskin utföra schaktningsarbeten, vilket för dig som kund innebär högre effektivitet med färre stillestånd och etableringar.

Smides arbeten

Vi utför smidesarbeten, exempelvis i samband med pålning och spontarbeten, men också annat konstruktionssmide eller reparation. Ett exempel kan vara att vi anlitas för byggnation av broar eller bryggor där vi pålar och spontar komplett med leverans av själva bryggan inklusive montage och svetsarbete.

 

Sten spräckning

Har du en stor sten eller mindre bergknalle kan du kontakta oss, vi utför spräckning med utrustning som medför minimal vibration och som med fördel exempelvis kan användas intill husgrunder och i känslig miljö.

Engströms

Kontaktpersoner: Torbjörn Pettersson 019 - 16 64 73 tobbe@engstroms.eu