• Välj språk:
  • Svenska
  • English

OM oss

Engströms, since 1956

Engströms första grundstenar lades redan 1956 i Fjugesta, ca 30 km sydväst om Örebro, av Per-Olow Engström och Sievert Larsson som i unga år träffades i samband med sin militärtjänstgöring på regementet I-3 i Örebro, man beslutade då att starta företaget Fjugesta Maskinstation tillsammans. Kunder bestod av Statens Vägverk, Kommuner samt lantbrukare i väster Närke. Företagets maskinpark och antalet anställda ökade sakta men säkert och när man sen 1968 beslutade att gå skilda vägar och dela upp företaget i två delar var antalet anställda totalt 6 personer inklusive ägarna.

Per-Olow med fru Christina Engström drev sitt företag vidare med Fjugesta som bas under namnet Fjugesta Maskinschakt AB ända fram till 1985, då förvärvades Örebro företaget Ingvar Erikssons Åkeri´s maskin och fordonspark samt fastighet på Holmens industriområde i Örebro, därmed såldes verkstadsfastigheten i Fjugesta och företaget flyttade in i lokalerna i Örebro. I och med att sönerna Per-Eric och Jan-Olow övertog företaget i början på 80 talet ändrades också företagsnamnet i och med flytten till nuvarande Br Engströms Entreprenadmaskiner AB, mer känt som Engströms.

Våren 2014 kommer företaget att lämna sina nuvarande lokaler på Stångjärnsgatan 6, och istället flytta verksamheten till nya lokaler straxt söder om Örebro till Berglunda industriområde som ligger där motorvägarna E-20 och E-18 möts.

» Läs om Engströms historia