• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Entreprenadmaskiner   |   Byggmaskiner    |    lastbilar   |     materialförädling    |   pålning- spont & smide    |   mätning  & maskinstyrning 

Materialförädling

Engströms kross och material avdelning har funnits i företaget under många år.

Vi utför krossning, efterkrossning, sortering, siktning, sten spräckning och materialförädling. Vi förädlar allt från berg och sand till avfall.

Från sprängt berg till förädlat material. Vi krossar fram berg i olika fraktioner ända ner till 0-2mm. Vi utför tillverkning av matjord, sortering av grus och sand, bergssprängning, spräckning av sten samt rådgivning.

I vår maskinpark finns:

  • Mobila förkrossar
  • Mobila efterkrossar
  • Grov sorteringsverk
  • Jord sorteringsverk
  • Finmaterial siktar

Kontaktperson: Torbjörn Petterson 019-166473, tobbe@engstroms.eu