• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Entreprenadmaskiner    |   Byggmaskiner   |    lastbilar   |     materialförädling    |   pålning- spont & smide    |   mätning  & maskinstyrning

Lastbilar

Engströms lastbilsflotta består av över ett 60 tal olika fordons kombinationer inom områdena schakt & grusbilar, maskintrailers, asfaltstrailers, lastväxlare, kranbilar samt allhjuls drivna anläggningsbilar.

Vi följer kontinuerligt upp bränsleförbrukning och optimerar våra fordon med hjälp av fordonsdatorer och GPS-program, där vi i realtid ser körcyklar, vart fordonen är positionerade och på väg samt motorbelastning, inbromsning, frirullning och aktuella bränsleförbrukningar.

Med våra lastbilar utför vi transportuppdrag åt bl.a byggföretagen, kommuner, trafikverket samt tillverkningsindustrin. Exempel på transportuppdrag är:

  • Snöplogning och saltning
  • Asfalts transporter
  • Grus och bergmaterial transporter
  • Schakt och jord transporter
  • Entreprenadmaskiner och byggmaterial
  • Konstruktioner, maskiner och material för tillverknings industrin

EngströmsEngströms

Kontaktperson: Tony Pellrud Tel: 019 - 16 64 72 E-post: pellrud@engstroms.eu