• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Engströms education

Genom Engströms Education tar vi ett tydligt grepp om kompetensförsörjningsfrågan för sektorer som speglar de verksamheter som vi idag bedriver på Örebro Truckstop.  Tillsammans med LAVI gruppen AB är ambitionen med Engströms Education att skapa konceptupplägg för externa intressenter att ta del av. Genom detta affärsområde, kommer Engströms att bli en tydlig samarbetspartner till arbetsmarknadsaktörer, gymnasieskolor, företag och i förlängningen yrkeshögskoleaktörer.

Engströms och LAVI gruppens arbete kommer under våren att fokusera på vad Engströms kan och vill utföra inom utbildnings- och kompetensområdet. Innehållet för de koncept vi tar fram kommer i de fall det är behövs och är aktuellt, att brytas ner och sättas i relation till mål och förordningar som styr Utbildningssverige. På detta sätt kan utbildningsaktörer som söker samarbete med oss, direkt se vad inom ramen för olika utbildningar som kan lösas i nära och gott samarbete med oss på Engströms. Utgångspunkten för Engströms Educations olika konceptinnehåll kommer naturligtvis att vara anställningsbarhet och ambitionen är att goda samarbeten ska generera kvalitativ utbildning präglad av hög anställningsbarhet. Engströms Education ska med andra ord generera en win win – situation.
 
Den resa som Engströms tillsammans med LAVI gruppen nu påbörjar kommer naturligtvis ta lite tid och utvecklingen kommer därför att ske i olika etapper.
 
Redan från och med mars månad ”sparkar” vi dock igång en serviceorganisation som erbjuder certifierande lagkravsutbildningar till företag och organisationer. Utbudet av lagkravsutbildningar kommer att öka över tid, men redan nu hittar ni ett brett utbud under fliken Lagkravsutbildning.
 
Från och med augusti och höstterminens start 2017 kommer Engströms Education erbjuda ett välorganiserat koncept för Skolor som driver seriösa gymnasiala lärlingsupplägg mot Fordons- och transportprogrammets  inriktningar lastbil och mobila maskiner. Detta blir det första av flera koncept som tas fram mot som lägst fyra gymnasieprogram.
 
Låter detta intressant och ni vill veta mer om satsningen på Engströms Education eller önskar samarbeta framöver, är ni varmt välkomna att kontakta Johan Hedström och Hannes NordgrenLAVI gruppen AB.

Kontakter

Hannes Nordgren, VD - LAVI Gruppen AB
Telefon: 019-760 15 20
Skicka e-post

Johan Hedström, LAVI Gruppen AB
Skicka e-post

Jan Olow Engström, VD
Telefon: 019 - 16 64 74
Skicka e-post