• Välj språk:
  • Svenska
  • English

Entreprenadmaskiner    |    Byggmaskiner   |    lastbilar   |     materialförädling    |   pålning- spont & smide    |   mätning  & maskinstyrning 

ByggMaskiner

Engströms maskinpark anpassad för hus och industribyggnation består av teleskoptruckar och lastmaskiner med en stor bredd av specialanpassad utrustning.

Exempel på utrustning:

  • Teleskoptruckar med gaffelhöjd upp till 26 meter
  • Lastmaskiner med en gaffel lyft kapacitet på upp till 10 ton
  • Fjärrstyrda person korgar
  • Kranarmar med hydraulisk wirespel för vertikala lyft
  • Hydrauliska kranarmar med upp till 11 meters längd
  • Förlängnings gafflar
  • Svängbara pallgafflar upp till 90 grader

Kontaktperson: Per-Eric Engström 019-166471, pee@engstroms.eu